Wyszukiwanie semantyczne

Wyszukiwanie  semantyczne

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

Wyszukiwanie semantyczne jest  jednym z podstawowych zagadnień w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stanowi ono innowacyjne rozwiązanie w zakresie przeszukiwania i analizowania zbiorów danych w celu dostarczania kompleksowych informacji. Prace związane z wyszukiwaniem semantycznym, mają umożliwić skomplikowane procesy wnioskowania, oparte na „rozumieniu” przez komputer języka naturalnego.

Jak to działa?

Dzięki zastosowanym algorytmom oprogramowanie wykorzystywane do przeszukiwania bazy danych będzie nie tylko odnajdywało istotne słowa i frazy, ale także lepiej je rozumiało, podając wyniki w konkretnym, zadanym przez operatora kontekście. W tym znaczeniu wyszukiwanie semantyczne zmierza do zautomatyzowanego analizowania i przetwarzania zawartości znaczeniowych informacji znajdujących się w bazie danych.


Zbieranie informacji w oparciu o wyszukiwanie semantyczne odbywa się na zasadzie analizy i rozumienia kontekstu wynikającego z szeregu fraz składających się na zapytanie, a podstawowym założeniem jest precyzyjne dopasowanie wyników do danego zapytania.


Zaawansowane algorytmy stosowane w wyszukiwaniu semantycznym to połączenie inteligentnych rozwiązań w zakresie filtrowania i nawigacji danych. Podczas gdy standardowe mechanizmy przeszukujące bazy danych jedynie rozpoznawały ciąg znaków, teraz mogą także analizować ich kontekst. Ze względu na umiejętność rozpoznawania i określania zależności między danymi znajdującymi się w bazie mechanizmy wykorzystywane w tej technologii dokonują precyzyjnego wnioskowania.

 

Wyszukiwanie semantyczne zyskuje coraz większe znaczenie:

  • stanowi podstawę sieci inteligentnych, które poprzez nadanie znaczenia elementom znajdującym się w bazach danych pozwalają na przeprowadzanie precyzyjnych analiz
  • jest podstawą narzędzi służących do wspomagania procesów analitycznych
  • umożliwia nieograniczony przepływ danych i ujednolicenie informacji zgromadzonych w bazie danych

 

Wśród wyszukiwarek semantycznych rozróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje: te, które odnajdują informacje i te, które je analizują.

Zastosowanie

Innowacyjna technologia ma wspomóc procesy analityczne zmierzające do pełnego sprecyzowania określonych baz danych istotnych w wielu dziedzinach gospodarczych. Rozwiązania inteligentne wykorzystywane w biznesie wspomagają rozwój i ułatwiają interakcję pomiędzy firmą a odbiorcą usług, głównie dzięki tworzeniu pełnego obrazu marki i prezentowaniu usystematyzowanego obrazu branży.

 

Wyszukiwanie semantyczne znalazło już szerokie zastosowanie w obszarach biznesowych:

  • jest podstawą prac analitycznych wspomagających procesy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe
  • pomaga w tworzeniu baz danych opartych o znaczenia wyrazów
  • ułatwia poszukiwanie informacji i przeszukiwanie dokumentów
  • pozwala na systematyzację informacji związanych z ofertą produktowo - usługową
  • stanowi pomoc w zakresie merchandisingu

 

Wyszukiwanie semantyczne związane jest z opracowaniem wydajnych narzędzi poszukiwania i przetwarzania informacji, wyróżniających się efektywnością i ekonomicznością.
 

Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa