Systemy ekspertowe

Systemy ekspertowe

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

W przypadku zaawansowanych procesów decyzyjnych wykorzystywane są często rozwiązania inteligentne oparte o innowacyjne, analityczne narzędzia technologiczne. Są to programy stanowiące skuteczne wsparcie w skomplikowanych procesach decyzyjnych. Specjalnie opracowany algorytm umożliwia przetwarzanie wiedzy zgromadzonej w bazie danych, a mechanizmy wnioskowania w oparciu o dostarczone informacje automatyzują proces decyzyjny.


Na system ekspertowy składają się trzy podstawowe elementy: baza wiedzy, algorytm wnioskowania, interfejsu użytkownika. Jest to zatem oprogramowanie, które skutecznie wspomaga procesy decyzyjne, ale też dostarcza uzasadnienia eksperckie, wyjaśniające zasadność wskazanych rozwiązań.

Zastosowania

Systemy ekspertowe to innowacyjne rozwiązania, które znalazły szerokie zastosowanie jako:

 • systemy sterowania
 • systemy diagnostyczne i analityczne
 • systemy identyfikacji i klasyfikacji
 • systemy prognostyczne
 • systemy planistyczne
 • systemy kontrolne
 • systemy testujące
 • systemy symulacyjne
 • systemy doradcze

 

Systemy ekspertowe sprawdziły się w różnych dziedzinach ludzkiej działalności jak:

 • technika – sterowanie robotami i urządzeniami
 • medycyna – diagnostyka i profilaktyka chorób
 • ekonomia – analiza notowań i finansowa, wycena
 • geologia – poszukiwanie i analiza złóż
 • wojskowość – sterowanie automatycznymi pojazdami i sprzętem
 • biznes – procesy doradcze i decyzyjne, udzielanie porad, stosowanie w intranetach i systemach obsługi reklamacji


Stosowanie systemów ekspertowych to nie tylko szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i możliwość przeprowadzenia skomplikowanych procesów decyzyjnych, ale też ekonomia, głównie ze względu na jakość i szybkość przeprowadzania procesów decyzyjnych.


Systemy ekspertowe przeznaczone są do rozwiązywania złożonych problemów wymagających specjalistycznej wiedzy, dlatego konieczne jest przygotowanie na ich potrzeby odpowiednich baz danych. Na podstawie zebranych i wprowadzonych do bazy informacji oraz przy wykorzystaniu techniki wnioskowania program generuje odpowiedź, bądź sugestię związaną z przedstawionym zagadnieniem. Systemy ekspertowe wykorzystują w swym funkcjonowaniu techniki symulacji, których zadaniem jest imitowanie ludzkiego umysłu. Innowacyjne rozwiązania i algorytmy stosowane w systemach ekspertowych umożliwiają bardziej wydajne i dokładniejsze kierowanie procesami.


Proces przygotowania i wdrażania systemów ekspertowych wymaga szerokiej i gruntownej wiedzy z zakresu inteligentnych rozwiązań, a także doświadczenia, które pozwoli na indywidualne podejście do realizowanych projektów.

Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa