Rozpoznawanie obrazów i mowy

Rozpoznawanie obrazów i mowy

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

Rozwój technologii komputerowej w oparciu o inteligentne rozwiązania między innymi w obszarze sieci neuronowych coraz częściej znajduje praktyczne zastosowania. Badania nad symulacją ludzkiego mózgu znalazły zastosowanie w programach związanych z rozpoznawaniem kontekstowym.


Coraz większe zastosowanie zyskują rozwiązania oparte o sieci neuronowe, które dają wiele możliwości w zakresie technologii informatycznej. W obrębie tej dziedziny nauki prowadzone są intensywne prace nad skutecznym rozpoznawaniem obrazów i mowy oraz ich efektywnym i optymalnym wykorzystaniem w praktyce. Rozpoznawanie obrazów i mowy opiera się na technologii symulacyjnej pozwalającej komputerowi na odczytywanie i przetwarzanie sygnałów, będących obrazem lub dźwiękiem.
 

Na czym polega?

Rozpoznawanie obrazów to technologia pozwalająca na wyodrębnienie i identyfikację obrazów. Wykorzystywane w tej metodzie algorytmy odznaczają się dużą skutecznością i pozwalają nawet na najbardziej szczegółową analizę badanego obrazu.  


Technologia stosowana w procesie rozpoznawania mowy pozwala na wyodrębnienie i rozumienie badanych dźwięków. Dzięki zastosowanym algorytmom możliwe jest wyodrębnienie pojedynczych sygnałów dźwiękowych, a następnie ich kontekstowe rozumienie. Prace związane z procesem rozpoznawania mowy obejmują trzy podstawowe działania:

 • automatyczne rozpoznawanie mowy
 • automatyczne rozpoznawanie mówców
 • synteza mowy


Aplikacje rozpoznające mowę są oczywiście ograniczone przez słownik danego języka i ilość słów w nim zawartą.

Zastosowania

Sieci neuronowe w obrębie rozpoznawania obrazów i mowy okazują się efektywne ze względu na możliwość funkcjonowania w warunkach zakłóceń. Mimo nieustannych prac w zakresie tych dziedzin nauki, technologia sieci neuronowych znalazła już liczne zastosowania.

 

Oprogramowanie stworzone w oparciu o sieci neuronowe znalazło szerokie zastosowanie m.in. w:

 • medycynie do analizy obrazów i mikroobrazów odzwierciedlających stan organizmu ludzkiego, analizy próbek, a także w celu monitorowania stanu pacjenta
 • systemach rozpoznawania i zmiany mowy dla medycyny i prawa
 • analizie zdjęć satelitarnych i lotniczych
 • obróbce obrazów w celu poprawy ich jakości
 • biometrycznym rozpoznawaniu osób
 • analizie i kontroli obiektów oraz przedmiotów
 • systemach bezpieczeństwa i nadzoru
 • systemach fonicznych w serwerach służących przekazywaniu informacji
 • sterowaniu głosowym robotami za pomocą krótkich, często jednowyrazowych poleceń
 • alternatywnym sposobie interakcji z komputerem
 • transkrypcji
Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa