Procesy helpdesk

Procesy helpdesk

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

Rozwój technologii sztucznej inteligencji pozwolił na automatyzację procesów zarządzania w oparciu o aplikacje typu helpdesk. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań służących planowaniu, organizacji, zarządzaniu i rozwiazywaniu problemów system efektywnie wspiera rozwój biznesu. Skuteczność aplikacji helpdesk wynika z kompletnej i optymalnej integracji systemów informatycznych w ramach inteligentnych rozwiązań.

 

Zalety

Ponieważ system helpdesk jest narzędziem dedykowanym do wsparcia biznesowego, jego podstawowym zadaniem jest zwiększenie skuteczności i poprawa jakości świadczonych usług w oparciu o technologię IT. Automatyzacja procesów w oparciu o system helpdesk polega przede wszystkim na usprawnieniu komunikacji i optymalnym wykorzystaniu struktury informatycznej w celu organizacji, zarządzania i szybszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.


System helpdesk, jako narzędzie dedykowane w biznesie, stanowi wsparcie w bezpośrednim kontakcie z klientem poprzez lepsze i efektywniejsze wykorzystanie wdrożonej infrastruktury informatycznej. Aplikacja helpdesk jest jednostką, która:

  • wspomaga przepływ informacji pomiędzy użytkownikami a działem wsparcia IT
  • nadzoruje i koordynuje procesy zachodzące w obrębie przedsiębiorstwa
  • odpowiada za rozwiązywanie zgłaszanych incydentów
  • zapewnia narzędzia potrzebne do szybkiego zgłaszania zaistniałych incydentów
  • dostarcza narzędzi ułatwiających użytkownikom samodzielne rozwiązywanie podstawowych problemów

 

System helpdesk to narzędzie dedykowane dla wsparcia biznesowego, które usprawnia funkcjonowanie firmy poprzez poprawę jakości komunikacji pomiędzy pracownikami w obrębie przedsiębiorstwa. Ponadto wspomaga procesy zachodzące w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem. Użytkownikom natomiast umożliwia łatwe i szybkie zgłaszanie incydentów w zakresie świadczonych usług.


Optymalne wykorzystanie systemów informatycznych i integracja systemów IT w oparciu o aplikację helpdesk pozwala na usprawnienie procesów zachodzących wewnątrz firmy, jak i wychodzących na zewnątrz, a wynikających z kontaktu z klientem. Efektywne zarządzanie procesami organizacyjnymi skutecznie wspomaga rozwój biznesu.

Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa