Gry komputerowe

Gry komputerowe

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

Sztuczna inteligencja znalazła szerokie zastosowanie w grach komputerowych, gdzie wykorzystywana jest głównie do symulacji ludzkich zachowań oraz automatycznego podnoszenia stopnia trudności gier. Podstawowym celem stosowanych algorytmów jest przede wszystkim urealnienie i uatrakcyjnienie rozgrywki ze sztucznym przeciwnikiem.


Technologia sztucznej inteligencji wykorzystywana w grach ma na celu tworzenie jak najbardziej zbliżonych do realnych zachowań i zdarzeń odwzorowujących rzeczywistość.

Na czym polega?

Innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji stosowane w grach komputerowych są stale udoskonalone, tak by procesy decyzyjne podejmowane przez komputer były coraz lepsze i pozbawione błędów. Dzięki rozwiązaniom opartym o nowoczesne rozwiązania rozszerzono dotychczasowe możliwości, tworząc ciekawsze i bardziej wciągające gry maksymalnie zbliżone do świata realnego.


Symulacja ludzkich zachowań i wykorzystanie zdolności adaptacyjnych przez system komputerowy możliwe jest dzięki algorytmom, które pozwalają na:

  • rozwiązywanie problemów decyzyjnych
  • tworzenie planu działania
  • planowanie strategiczne

 

Sztuczna inteligencja pozwala na bieżącą analizę stanu gry i dostosowywanie jej do umiejętności gracza w oparciu o algorytmy ewolucyjne. Algorytmy stosowane w grach oparte o sieci neuronowe warunkują proces uczenia się poprzez zdobywanie doświadczenia, co powoduje regulację i w konsekwencji automatyczne dostosowywanie stopnia ich trudności. W tym przypadku zachodzi korelacja pomiędzy graczem a grą – wzrost doświadczenia i umiejętności gracza powoduje rozwój świata wirtualnego. Działanie algorytmów regulujących poziomy trudności polega na:

  • zdobywaniu doświadczeń i ich analizie
  • doborze parametrów wynikających z osiąganych efektów
  • planowaniu strategii dalszego rozwoju z wykorzystaniem układów samoadaptacyjnych


Wykorzystywanie w grach komputerowych systemów uczących się pozwala na poprawę jakości funkcjonowania gry, a tym samym zwiększa jej atrakcyjność dla gracza. Ponadto stosowanie logiki rozmytej w zakresie symulacji ludzkich zachowań umożliwia:

  • oddanie stanu emocjonalnego
  • rozbudowywanie sfery uczuciowej i psychologicznej postaci
  • sterowanie nieograniczonymi zjawiskami i zachowaniami będącymi odpowiednikami tych zachodzących w świecie rzeczywistym
Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa