Nasza oferta

Nasza oferta

O nas

Ideo Sp. z o.o. od ponad 12 lat jest obecna na rynku usług i technologii internetowych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie e-marketingu, e-biznesu oraz
e-konsultingu
.

więcej >

Inteligentne rozwiązania

Szybki rozwój technologii komputerowej sprawił, że obecnie przy jej pomocy można realizować coraz bardziej skomplikowane procesy. Sytuacja ta znalazła odbicie w świecie naukowym, gdzie podjęto badania nad możliwością praktycznego wykorzystania metod sztucznej inteligencji.


Sztuczna inteligencja to dziedzina badawcza z pogranicza kilku dyscyplin naukowych, z których najważniejsze jest połączenie informatyki, matematyki, neurologii oraz psychologii. Innowacyjne rozwiązania wynikające z rozwoju technologii komputerowych ukierunkowane zostały na realizację potrzeb firm i organizacji.


Badania związane z inteligentnymi rozwiązaniami doprowadziły do opracowania wielu metod informatycznych o praktycznych zastosowaniach. Perspektywa dalszego rozwoju tej dziedziny nauki sprzyja pracom badawczym, które wiążą się aktualnie z takimi zagadnieniami jak: logika rozmyta, systemy ekspertowe, maszynowe tłumaczenie tekstów, sieci neuronowe, uczenie się maszyn, eksploracja danych, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie mowy i pisma, sztuczna twórczość.

Zastosowania

Współczesne zastosowania  sztucznej inteligencji obejmują następujące dziedziny:

 

  • Logika rozmyta będąca podstawą inteligentnych systemów uogólniających wiedzę, które znalazły zastosowanie w nowoczesnych narzędziach sterujących procesami technologicznymi.
  • Systemy ekspertowe, które stosowane są w zaawansowanym procesie decyzyjnym, który wspomagają, przetwarzając zgromadzoną bazę wiedzy i wykorzystując mechanizmy wnioskowania.
  • Maszynowe tłumaczenie tekstu z wykorzystaniem algorytmów umożliwiających tłumaczenie znaków jednego języka na inny.
  • Sieci neuronowe, których założeniem jest symulacja ludzkiego mózgu, stosowane są w wielu programach zwłaszcza dotyczących rozpoznawania kontekstowego.
  • Uczenie się maszyn jako praktyczne zastosowanie gromadzonych danych i algorytmów wspomagających proces analizowania i podejmowania decyzji w ramach innowacyjnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie robotyki.
  • Eksploracja danych polegająca na unowocześnianiu metod i technologii pozwalających na szybkie i skutecznie przeszukiwanie, analizę i wyodrębnianie danych.
  • Rozpoznawanie obrazów, które polega na segmentacji i kompresji obrazów w celu dalszego ich przetwarzania. Metoda ta znalazła zastosowanie w zakładach zajmujących się dokumentacją i prześwietlaniem obrazów oraz w laboratoriach.
  • Rozpoznawanie mowy i pisma to algorytmy umożliwiające interpretowanie ludzkiej mowy za pomocą technologii komputerowych.
  • Sztuczna twórczość będąca formą symulacji ludzkich umiejętności w zakresie twórczości artystycznej.

 

Podstawowym założeniem tej dziedziny naukowej jest zwiększanie możliwości i przydatności komputerów. W tym celu, na podstawie obserwacji zachowań ludzkich, tworzona jest symulacja odzwierciedlająca procesy myślowe człowieka i jego reakcje. Współcześnie badania nad sztuczną inteligencją obejmują również modelowanie wszelkich procesów zachodzących w naturze i odtwarzanie ich poprzez symulację komputerową.

 

Rezultatem tych zaawansowanych technologicznie badań są różnego rodzaju modele, które stanowią innowacyjne narzędzia technologiczne wykorzystywane w wielu skomplikowanych procesach. Mimo zaawansowanych prac badawczych i ciągłego postępu w zakresie rozwoju tej dziedziny naukowej, sztuczna inteligencja wciąż dostarcza specjalistom nowych, wręcz niekonwencjonalnych technologicznie rozwiązań, które ze względu na swoją skuteczność są szeroko wykorzystywane nie tylko w zakresie informatyki, ale też w obszarze społeczno – gospodarczym.

Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej Finansowanie ze środków Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa